REVISIE EN REPARATIE

Deugdelijk onderhoud en herstel van uw machines is van groot belang voor uw bedrijf. Het reduceert stilstand tijden en het verlengd de levensduur en de restwaarde van uw machine is hoger. Aanschaf van nieuwe machines kan langer uitgesteld worden, wat economisch gunstig kan zijn. GJK Techniek kan een compleet onderhoudspakket aanbieden, zowel herstellend als preventief.

 

Al het verrichte onderhoud wordt overzichtelijk per machine weergegeven op internet. De gegevens zijn alleen voor u toegankelijk. Zo heeft u 24 uur per dag inzicht in de door GJK Techniek verrichte werkzaamheden.

 

Machines hoeven tegen het einde van hun levensduur niet altijd afgeschreven te zijn. Het is vaak mogelijk machines te reviseren, niet te verwarren met repareren. Bij een revisie wordt een machine geheel uiteen genomen, alle slijtageonderdelen worden geïnspecteerd en zo nodig vervangen. Niet meer verkrijgbare onderdelen worden door GJK Techniek zelf vervaardigd. Zwakke punten in het machine  ontwerp kunnen worden gemodificeerd. Verouderde technieken kunnen plaats maken voor modernere. Voor samenbouw worden de onderdelen voorzien van nieuwe conservering, zodat naast een goede werking ook het uiterlijk weer als nieuw is.